Condiții de cumpărare

Termeni și condiții
Politica de confidentialitate
Termeni și condiții
TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (GTC)

https://www.biomenu.ro - valabil de la această dată: 20-03-2024

Preambul

Bun venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim că ați avut încredere în noi pentru achiziția dvs.!

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni și Condiții Generale, utilizarea site-ului web, produsele individuale, procesul de cumpărare sau dacă doriți să discutați despre nevoile dumneavoastră individuale cu noi, vă rugăm să contactați personalul nostru la datele de contact furnizate!

Amprentă: date ale Furnizorului de servicii (Vânzător, Companie).

Nume: Caleido IT-Outsource Kft.

Sediu: 1131 Budapesta, Reitter Ferenc utca 132.

Adresa poștală: 1131 Budapesta, Reitter Ferenc utca 132.

Autoritatea de înregistrare: Registrul Societății al Tribunalului Capitalei, Ungaria

Număr de înregistrare a companiei: 01-09-962010

Număr fiscal: 23362493-2-41

Numărul licenței de operare

XIII/13244/2017/B

UN NUMĂR DE licență

AA2688947

Număr EORI/VPID

HU0007881215

Număr de înregistrare a camerei

BU23362493

Reprezentant: director general Béla Csíkhelyi, director general Zoltán Fromm

Număr de telefon: +36 30 450 3002

E-mail: hello@biomenu.eu

Website: https://www.biomenu.ro

Număr cont bancar: BE19 9673 5593 6412

Număr de înregistrare pentru protecția datelor: NAIH-56299/2012

Datele furnizorului de găzduire

Nume: UNAS Online Kft.

Sediu central: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contact: unas@unas.hu

Site: unas.hu

Concepte

Bunuri: oferite pe site și destinate vânzării pe site:

 • obiect mobil, inclusiv apă, gaz și electricitate în recipiente, sticle sau altfel într-o cantitate limitată sau cu un volum specificat și
 • un lucru mobil care include sau este conectat la un conținut digital sau un serviciu digital în așa fel încât, în absența conținutului digital sau a serviciului digital relevant, bunurile nu și-ar putea îndeplini funcțiile (denumite în continuare: bunurile care conțin elemente digitale)

Bunuri care conțin elemente digitale: bunuri mobile care includ sau sunt legate de conținut digital sau de servicii digitale astfel încât bunurile să nu își îndeplinească funcțiile fără conținutul digital sau serviciul digital în cauză.

Conținut digital: date produse sau furnizate în formă digitală

Părți: Vânzător și Cumpărător împreună

Consumator: persoană fizică care acționează în scopuri în afara ocupației sale independente și activității sale economice, care cumpără, comandă, primește, folosește, folosește bunuri sau este destinatarul unor comunicări comerciale sau oferte legate de bunuri. În aplicarea normelor privind organul de conciliere - cu excepția aplicării Regulamentului 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor de consum și de modificare a Regulamentului 2006/2004/ CE și Directiva 2009/22/CE – pe lângă cele de mai sus, o organizație neguvernamentală, persoană juridică bisericească, condominiu, asociație locativă care acționează în scopuri în afara ocupației sale independente și a sferei de activitate economică, în temeiul unei legi separate, care cumpără, comandă, primește, folosește, folosește bunuri sau tranzacționează în legătură cu bunurile, este considerat consumator destinatar al unei comunicări sau oferte. În cadrul pieței interne, privind acțiunile împotriva restricțiilor nejustificate de conținut teritorial și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea clientului, locul de reședință sau locul de stabilire, precum și Regulamentul 2006/2004/CE și (UE) 2017/2394, precum și ca 2009/22/CE în sensul Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 de modificare a Directivei [denumit în continuare: Regulamentul (UE) 2018/302], un consumator care, în pe lângă cele de mai sus, este client conform Regulamentului (UE) 2018/302 și o afacere

Contract de consum: un contract, unul dintre ai cărui subiecți este considerat consumator

Funcționalitate: capacitatea unui bun care conține elemente digitale, conținut digital sau un serviciu digital de a îndeplini funcții adecvate scopului său

Producător: producătorul Bunurilor, în cazul Mărfurilor importate, importatorul care aduce Bunurile pe teritoriul Uniunii Europene, precum și orice persoană care, prin indicarea denumirii, mărcii sau altei mărci distinctive a Bunurilor, se prezintă ca producător

Interoperabilitate: capacitatea unui bun, conținut digital sau serviciu digital care conține elemente digitale de a funcționa cu hardware și software diferit de cel cu care este utilizat în mod normal același tip de bun, conținut digital sau serviciu digital

Compatibilitate: capacitatea unui bun, conținut digital sau serviciu digital care conține elemente digitale de a funcționa - fără a fi nevoie de conversie - cu hardware sau software cu care bunurile, conținutul digital sau serviciile digitale de același tip sunt utilizate în mod normal împreună

Website: acest site web, care servește la încheierea contractului

Contract: Un contract de vânzare creat între Vânzător și Cumpărător folosind site-ul web și corespondența electronică

Suport de date durabil: orice dispozitiv care permite consumatorului sau întreprinderii să stocheze datele care îi sunt adresate personal într-un mod care este încă accesibil în viitor și pentru o perioadă de timp adecvată scopului datelor, precum și pentru a afișa datele stocate într-o formă neschimbată

Dispozitiv care permite comunicarea între părți absente: un dispozitiv care este adecvat pentru a face o declarație de contract în absența părților - în vederea încheierii unui contract. Un astfel de dispozitiv este, în special, un formular adresat sau neadresat, o scrisoare standard, o reclamă publicată într-un produs de presă cu un formular de comandă, un catalog, un telefon, un fax și un dispozitiv care asigură acces la Internet.

Contract de absent: un contract de consum care se încheie fără prezența fizică simultană a părților în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea de bunuri sau servicii în conformitate cu contractul, astfel încât, în vederea încheierii contract, părțile contractante utilizează un dispozitiv care permite comunicarea numai între părțile absente

Afaceri: o persoană care acționează în sfera profesiei, a ocupației independente sau a activității sale de afaceri

Cumpărător/Dvs.: persoană care încheie un contract care face o ofertă de cumpărare prin intermediul Site-ului

Garanție: In cazul contractelor încheiate intre consumator si întreprindere (denumit in continuare: contract de consum), conform Codului civil,

 1. garanția asumată pentru executarea contractului, pe care societatea o asumă în mod voluntar în plus față de sau în absența obligației sale legale pentru executarea corespunzătoare a contractului, și
 2. garanția obligatorie în baza legii

Preț de achiziție: contraprestație care trebuie plătită pentru Bunuri și pentru furnizarea de conținut digital.

Legislația aplicabilă

Contractul este guvernat de prevederile legislației maghiare și, în special, se aplică următoarea legislație:

 • CLV din 1997. Legea privind protecția consumatorilor
 • CVIII din 2001 Acționează cu privire la anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice și ale serviciilor legate de societatea informațională
 • Legea V din 2013 privind Codul civil
 • 151/2003. (IX.22.) decret guvernamental privind garanția obligatorie pentru bunurile de folosință îndelungată
 • 45/2014. (II.26.) decret guvernamental privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator și întreprindere
 • 19/2014. (IV.29.) Decret NGM privind regulile procedurale pentru gestionarea cererilor de garanție și garanție pentru lucrurile vândute în baza contractului dintre un consumator și o întreprindere
 • LXXVI din 1999 legea privind dreptul de autor
 • CXII din 2011 Act privind dreptul la autodeterminare a informației și libertatea de informare
 • REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (28 februarie 2018) privind acțiunile împotriva restricțiilor nejustificate de conținut bazate pe teritoriu și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea clientului, locul de reședință sau stabilirea pe piața internă , și 2006/2004/CE și Regulamentul (UE) 2017/2394 și de modificare a Directivei 2009/22/CE
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și privind abrogarea Regulamentului 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor)
 • 373/2021 privind regulile detaliate ale contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri și de furnizare de conținut digital și servicii digitale între un consumator și o întreprindere. (VI. 30.) Hotărâre guvernamentală

Domeniul de aplicare și acceptarea Termenilor și condițiilor generale

Conținutul contractului dintre noi este determinat – pe lângă prevederile legislației obligatorii relevante – de acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare: GTC). În consecință, acești Termeni și Condiții conțin drepturile și obligațiile dvs. și ale noastre, condițiile pentru încheierea contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a dreptului de retragere.

Informațiile tehnice necesare utilizării Site-ului, care nu sunt cuprinse în acești Termeni și Condiții, sunt furnizate de alte informații disponibile pe Site.

Sunteți obligat să vă familiarizați cu prevederile acestor TGC înainte de a finaliza comanda.

Limba contractului, forma contractului

Limba contractelor care fac obiectul acestor Termeni și Condiții Generale este maghiară.

Contractele care intră în sfera de aplicare a acestor CG nu sunt contracte scrise, nu sunt depuse de către Vânzător.

Factura electronica

Compania noastră CXXVII din 2007. Legea § 175. utilizează o factură electronică conform Acceptând aceste GTC, vă dați acordul pentru utilizarea facturii electronice.

Preturi

Prețurile trebuie înțelese în moneda selectată de Cumpărător și includ TVA determinată de legea în vigoare. Nu poate fi exclusă posibilitatea Vânzătorului de a modifica prețurile din motive de politică de afaceri. Modificările de preț nu se aplică contractelor care au fost deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat incorect prețul și a fost primită o comandă pentru Bunuri, dar părțile nu au încheiat încă un contract, Vânzătorul va acționa pe baza secțiunii „Procedura de preț incorectă” din Termenii și Condițiile Generale.

Procedura in cazul prețului incorect

Este considerat un preț evident eronat indicat:

 • preț 0 HUF,
 • un preț redus cu reducere, dar cu reducerea declarata greșit (ex.: in cazul unui produs de 10 EUR, cu o reducere de 20%, produsul este oferit cu 5 EUR).

In cazul unui preț incorect, Vânzătorul oferă posibilitatea de a achiziționa Bunurile la prețul real, informații cu care Cumpărătorul poate decide daca comanda Bunurile la prețul real sau anulează comanda fără nici o consecința juridica adversa.

Opțiuni de tratare a reclamațiilor și de aplicare a legii

Consumatorul poate depune o reclamație de garanție legată de Bunuri sau o plângere legată de comportamentul, activitățile sau omisiunile Vânzătorului la următoarele contacte și metode:

Consumatorul își poate comunica verbal sau în scris plângerea companiei , care se referă la conduita, activitatea sau omisiunea companiei, sau persoanei care acționează în interesul sau beneficiul companiei, care are legătură directă cu distribuirea sau vânzarea bunuri către consumatori.

Compania trebuie să investigheze imediat plângerea verbală și să o remedieze după caz . În cazul în care consumatorul nu este de acord cu tratarea reclamației, sau investigarea imediată a reclamației nu este posibilă, societatea este obligată să înregistreze imediat reclamația și poziția acesteia asupra acesteia și să predea o copie a acesteia consumatorului pe data de la fața locului în cazul unei plângeri verbale făcute personal. În cazul unei reclamații verbale comunicată telefonic sau prin utilizarea altor servicii de comunicații electronice, aceasta trebuie transmisă consumatorului în cel mult 30 de zile - în conformitate cu reglementările pentru răspunsul la o reclamație scrisă - concomitent cu răspuns de fond. În alte privințe, este obligat să acționeze în felul următor cu privire la plângerea scrisă.

În cazul în care actul juridic direct aplicabil al Uniunii Europene nu prevede altfel, societatea trebuie să răspundă plângerii scrise în termen de treizeci de zile de la primirea acesteia într-un mod care poate fi fundamentat în scris și să ia măsuri pentru a o comunica . În cazul în care plângerea este respinsă, întreprinderea este obligată să informeze în scris consumatorul despre ce autoritate sau organism de conciliere poate iniția procedura cu reclamația sa - în funcție de natura acesteia. Informațiile trebuie să includă, de asemenea, sediul, datele de contact telefonice și de internet și adresa poștală a autorității competente și a organului de conciliere în funcție de locul de reședință sau de ședere al consumatorului. Informațiile trebuie să acopere, de asemenea, dacă societatea a făcut o declarație generală de depunere la decizia Consiliului de conciliere.

În cazul în care orice dispută de consum între Vânzător și consumator nu este soluționată în timpul negocierilor, consumatorului îi sunt deschise următoarele opțiuni de aplicare a legii:

Procedura de protecție a consumatorului

Este posibil să depuneți o plângere la autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care consumatorul constată o încălcare a drepturilor sale de consumator, acesta are dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția consumatorilor de la locul său de reședință. După evaluarea plângerii, autoritatea decide cu privire la desfășurarea procedurii de protecție a consumatorilor. Sarcinile oficiale de prim nivel pentru protecția consumatorilor sunt îndeplinite de oficiile guvernamentale din capitală și județene competente în funcție de locul de reședință al consumatorului, o listă a acestora poate fi găsită aici: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Procedura judiciara

Clientul are dreptul de a-și revendica pretenția care decurge dintr-un litigiu de consum în fața instanței în cadrul unei proceduri civile, în conformitate cu Legea V din 2013 privind Codul civil și Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă. conform prevederilor legii.

Procedura comisiei de conciliere

Dacă respingem reclamația dvs. de consumator, aveți dreptul de a face apel la autoritatea competentă a locului de reședință sau a locului de reședință sau la Consiliul de conciliere indicat de dvs. în cerere. Condiția pentru declanșarea procedurii organului de conciliere este ca consumatorul să încerce direct soluționarea litigiului cu afacerea în cauză.

Comisia de conciliere - cu excepția cazului în care consumatorul solicită o audiere personală - ține audierea online fără prezență personală și prin intermediul unui dispozitiv electronic care asigură transmisie audio și video simultană (în continuare: audiere online).

Societatea are obligația de a coopera în procedura comisiei de conciliere, în cadrul căreia suntem obligați să transmitem răspunsul nostru la invitația comisiei de conciliere în termenul limită. Cu excepția aplicării Regulamentului 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și de modificare a Regulamentului (CE) 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, societatea are dreptul de a întocmi o înțelegere la ședință este obligată să asigure participarea unei persoane. La audierea online trebuie sa participe online reprezentantul societății autorizat sa încheie o înțelegere. În cazul în care consumatorul solicită o audiere personală, reprezentantul companiei autorizat să creeze o înțelegere trebuie să participe cel puțin la audiere online.

Mai multe informații despre consiliile de conciliere sunt disponibile aici: https://www.bekeltetes.hu

Procedura consiliului de conciliere în cazul persoanelor care nu sunt considerate consumatori

În conformitate cu Legea privind protecția consumatorului, consumatorul este o organizație neguvernamentală, persoană juridică bisericească, condominiu, cooperativă de locuințe care acționează în scopuri în afara ocupației independente și a sferei de activitate economică, conform unei legi distincte, care cumpără, comandă, primește , folosește sau folosește bunuri în procedura Consiliului de conciliere sau destinatarul comunicărilor sau ofertelor comerciale legate de bunuri.

Consiliul de conciliere este în drept să verifice și să investigheze existența calității consumatorului. Regulile de procedură sunt guvernate de regulile scrise în cadrul Consiliului de conciliere.

Platformă online de soluționare a litigiilor

Comisia Europeană a creat un site web pe care consumatorii se pot înregistra, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a-și soluționa litigiile legale legate de achizițiile online prin completarea unei cereri, evitând procedurile judiciare. În acest fel, consumatorii își pot afirma drepturile fără ca, de exemplu, distanța să îi împiedice să facă acest lucru.

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la un produs sau serviciu pe care l-ați cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza instrumentul de soluționare a litigiilor online.
Pe portal, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus o plângere puteți selecta în comun organismul de soluționare a litigiilor pe care doriți să-l încredințați cu gestionarea plângerii.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Copyright

LXXVI din 1999 privind dreptul de autor. Legea (denumită în continuare: Szt.) § 1 (1), site-ul web este considerat o lucrare protejată prin drepturi de autor, astfel încât toate părțile acesteia sunt protejate prin drepturi de autor. Szt. În baza Secțiunii 16 (1), este interzisă utilizarea neautorizată a soluțiilor grafice, text și software și a programelor de calculator de pe site, precum și utilizarea oricărei aplicații care poate fi utilizată pentru modificarea site-ului sau a oricărei părți a acestuia. Orice material de pe site și baza de date a acestuia poate fi preluat numai cu acordul scris al deținătorului dreptului. Utilizarea conținutului descărcabil pus la dispoziție prin înregistrare într-un articol separat de meniu de pe site de către compania/persoana înregistrată în scopuri proprii este, de asemenea, considerată drept consimțământ de utilizare. Titularul dreptului: Caleido IT-Outsource Kft.

Alte evaluări

Magazinul nostru web folosește serviciul de gestionare a opiniei de pe www.arukereso.hu operat de Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759) . Puteți vizualiza informațiile legate de gestionarea datelor făcând clic aici.

Invaliditate parțială, cod de conduită

Dacă vreun punct din Termenii și Condițiile Generale este incomplet sau invalid din punct de vedere juridic, celelalte puncte ale contractului vor rămâne în vigoare și se vor aplica prevederile legislației relevante în locul părții invalide sau incorecte.

Vânzătorul nu are un cod de conduită în temeiul Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

Informații despre funcționarea bunurilor care conțin elemente digitale, precum și despre măsura tehnică de protecție aplicabilă

Disponibilitatea serverelor care furnizează datele afișate pe site este de peste 99,9% pe an. Se face în mod regulat copii de siguranță ale întregului conținut al datelor, astfel încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site sunt stocate în baze de date MSSQL și MySQL . Datele sensibile sunt stocate cu un nivel adecvat de criptare, iar suportul hardware integrat în procesor este folosit pentru a le codifica.

Informații despre proprietățile esențiale ale Bunurilor

Pe site, oferim informații despre proprietățile esențiale ale Bunurilor care pot fi achiziționate în descrierile fiecăruia dintre Bunuri.

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Răspunderea pentru veridicitatea datelor furnizate

În timpul procesului de comandă, înainte de finalizarea comenzii, puteți modifica oricând datele pe care le-ați introdus (făcând clic pe butonul înapoi din browser se deschide pagina anterioară, astfel încât datele introduse pot fi corectate chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare ). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că datele pe care le furnizați sunt introduse cu acuratețe, deoarece Bunurile vor fi facturate și livrate pe baza datelor pe care le furnizați. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că o adresă de e-mail introdusă incorect sau saturarea spațiului de stocare aparținând cutiei poștale poate duce la lipsa livrării confirmării și împiedică încheierea contractului. In cazul in care Cumpărătorul si-a finalizat comanda si descoperă o eroare in datele date, acesta trebuie sa inițieze modificarea comenzii in cel mai scurt timp posibil. Cumpărătorul poate notifica Vânzătorul cu privire la modificările aduse comenzii incorecte prin trimiterea unei scrisori de la adresa de e-mail furnizată la momentul comenzii sau sunând la Vânzător.

Utilizarea site-ului web este

Achiziția nu este supusă înregistrării.

Site-ul oferă utilizatorilor prezentări de produse și comenzi online. Utilizatorul poate naviga pe site folosind elementele de meniu. Făcând clic pe numele categoriei, puteți vedea lista de bunuri instalate în aceasta. Dacă toate Bunurile dintr-o anumită categorie nu se încadrează pe o singură pagină, puteți derula până la partea de jos a paginii sau puteți utiliza numerele de deasupra și dedesubtul Bunurilor. Din Lista de Produse, pagina detaliată a Produsului poate fi accesată făcând clic pe numele Produsului sau pe imaginea produsului, aici găsiți informații despre caracteristicile detaliate și prețul Produsului pe care doriți să îl comandați.

Mărfurile sunt listate în sistemul de categorii.

În secțiunea de meniu Articole noi, puteți găsi produse noi în oferta site-ului.

Sub elementul de meniu Oferta zilnică, veți găsi Bunurile pentru care magazinul oferă o reducere suplimentară față de prețul de vânzare din ziua dată. Aceste reduceri sunt disponibile numai pentru Utilizatorii înregistrați și autentificați.

Sub elementul de meniu Reducere, veți găsi Bunuri cu reducere pentru care magazinul oferă o reducere specială în comparație cu prețul inițial al Bunurilor. Produsele sunt plasate aici din următoarele motive: termenul de valabilitate al acestora este scurt, ambalajul lor este defecte sau deteriorat din punct de vedere estetic, din cauza epuizării etc. Motivul reducerii poate fi văzut la sfârșitul denumirii produsului cu reducere.

Pe site, este posibil să căutați bunuri după cuvinte cheie. Rezultatele produselor care corespund criteriilor de căutare sunt afișate într-o listă, similară cu categoriile.

Produsul selectat poate fi plasat în coș folosind butonul Adaugă în Coș, lângă buton se poate seta numărul necesar de piese. Utilizatorul poate verifica conținutul coșului folosind pictograma Coș, butonul Vizualizare coș. Aici puteți modifica cantitatea de Bunuri pe care ați adăugat-o în coș sau puteți șterge articolul dat. De asemenea, puteți folosi butonul Golire coș pentru a goli complet coșul.

Utilizatorul poate continua procesul de cumpărare făcând clic pe butonul Comanda. În al doilea pas, este posibil să intrați, să vă înregistrați și să cumpărați fără înregistrare. În cazul înregistrării și achiziției fără înregistrare, Utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele date: adresa de e-mail, nume, număr de telefon, adresa de facturare și, dacă este diferită, adresa de livrare. Pe lângă datele de mai sus, pentru înregistrare este necesară și o parolă. Utilizatorul poate afla despre înregistrarea cu succes prin e-mail și pe site. Utilizatorul își poate anula înregistrarea în elementul de meniu Contul meu/Modificare date. Alternativ, îl puteți solicita de la Furnizorul de servicii prin e-mail în elementul de meniu Info/Contact. În acest caz, trebuie să vă înregistrați din nou pentru o nouă achiziție.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale și este obligat să notifice Furnizorul de servicii dacă ia la cunoștință că datele sale au fost utilizate abuziv de către o terță parte. În cazul uitării parolei, o nouă parolă poate fi solicitată pe site la adresa de e-mail înregistrată. Dacă Utilizatorul s-a înregistrat anterior pe site, procesul de comandă poate fi finalizat prin introducerea adresei de e-mail și a parolei . Adresa de e-mail introdusă în timpul înregistrării nu poate fi schimbată ulterior. Dacă adresa de e-mail a Utilizatorului se modifică, modificarea poate fi solicitată printr-un e-mail trimis Furnizorului de servicii de la noua adresă de e-mail.

Ca următor pas al comenzii, Utilizatorul trebuie să aleagă metoda de plată și livrare care i se potrivește. Cu ajutorul unei pagini de rezumat, Utilizatorul poate verifica toate datele introduse anterior si Bunurile pe care dorește sa le comande si cantitatea acestora. În cazul erorilor de introducere a datelor, puteți utiliza pictograma creion pentru a corecta datele introduse.

Dacă găsiți totul potrivit, vă puteți finaliza comanda folosind butonul Comanda. Veți primi confirmarea acestui lucru pe site sau prin e-mail. Dacă observați date incorecte după ce comanda a fost înregistrată (de exemplu, în e-mailul de confirmare), trebuie să le raportați imediat Furnizorului de servicii. Indiferent de intenția de a comanda, Utilizatorul se poate autentifica folosind elementul de meniu Contul meu. După autentificare, apare pagina Contul meu, unde poți modifica datele pe care le-ai introdus în timpul înregistrării, precum și datele comenzii tale plasate și poți urmări starea acesteia.

Finalizarea comenzii (efectuarea unei oferte)

Dacă sunteți convins că conținutul coșului corespunde Bunurilor pe care doriți să le comandați și că datele dumneavoastră sunt corecte, vă puteți finaliza comanda făcând clic pe butonul „Comanda”. Informațiile furnizate pe site nu constituie o ofertă de încheiere a unui contract din partea Vânzătorului. În cazul comenzilor care intră sub incidența prezentelor CGU, sunteți considerat ofertantul.

Prin apăsarea butonului „Comanda”, recunoașteți în mod expres că oferta dumneavoastră trebuie considerată ca făcută și că declarația dumneavoastră – în cazul confirmării de către Vânzător în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale – implică o obligație de plată. Vânzătorul este obligat să confirme electronic, fără întârziere, sosirea comenzii către Cumpărător. Dacă această confirmare nu este primită de Cumpărător în termenul estimat, în funcție de natura serviciului, dar nu mai târziu de 48 de ore de la trimiterea comenzii Cumpărătorului , Cumpărătorul este eliberat de oferta obligatorie sau de obligația contractuală.

Prelucrare comenzi, creare contract

Puteți plasa comanda în orice moment. Vânzătorul vă va confirma oferta prin e-mail în cel mult 48 de ore de la trimiterea ofertei dumneavoastră. Contractul este creat atunci când e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru dvs. în sistemul dumneavoastră de e-mail.

In cazul pachetelor neprimite, procedura urmata este

În cazul în care Cumpărătorul nu acceptă Bunurile comandate și predate spre livrare și nu notifică Vânzătorului intenția sa de a anula în termen de 14 zile fără justificarea prevăzută de lege, acesta încalcă contractul său cu Vânzătorul, conform căruia este obligat să accepte Bunurile și, prin urmare, să accepte prestația Vânzătorului.

În acest caz, Vânzătorul va încerca să livreze din nou Bunurile, dacă poate coordona acest lucru cu Cumpărătorul, dar poate supune re-livrarea plății unei taxe de livrare. Dacă livrarea repetată nu are succes sau nu poate fi convenită cu Cumpărătorul deoarece Cumpărătorul refuză să coopereze, Vânzătorul are dreptul să rezilieze contractul cu Cumpărătorul cu efect imediat din cauza încălcării contractului și să execute costul livrării nereușite. și returnează cumpărătorului ca penalitate.

Părțile acceptă utilizarea e-mailului utilizat de Cumpărător la momentul comenzii ca formă de comunicare pentru rezilierea contractului și declară că data notificării rezilierii este momentul în care scrisoarea de reziliere devine disponibilă în e-mailul Cumpărătorului. -cont de mail.

În cazul în care Cumpărătorul a avut anterior un colet care nu a fost primit, Vânzătorul poate refuza onorarea comenzii sau poate face ca onorarea să fie supusă plății în avans.

Modalități de plata

Teya (online)

Plata imediata cu cardul bancar la plasarea comenzii

PayPal (online)

PayPal este disponibil pentru clienții din peste 200 de țări ca metodă de plată simplă și sigură.

PayPal are multe avantaje care fac cumpărăturile mai ușoare și mai rapide, păstrând în același timp informațiile financiare în siguranță:

 • Un e-mail, o parolă. Este tot ce ai nevoie pentru a plăti sau a transfera bani prin PayPal . Și cardul bancar poate rămâne în portofel.
 • PayPal pentru a plăti . Tot ce trebuie să faci este să-ți atribui cardul bancar contului tău PayPal și trebuie să faci asta o singură dată, la început.
 • PayPal este o metodă de plată recunoscută la nivel mondial, garanția tranzacțiilor securizate , cu care puteți plăti prețul Bunurilor online în 26 de valute diferite.
 • Conectați-vă la PayPal și plătiți mai ușor în magazinul online!

Transfer bancar în avans

Transfer bancar după plasarea comenzii. Vom onora comanda după sosirea transferului!

Datele necesare pentru transfer vor fi incluse în e-mailul de confirmare a comenzii.

Metode de acceptare, taxe de acceptare

Packeta

Ta pachet vor fi livrate de Packeta . Livrare tu lucru zile , în timpul lucru ore .

Pentru mai multe informații , vizitați cel următorul site web: https://www.packeta.com

Tu poate sa găsi al nostru actual preturi aici: https://www.biomenu.ro/livrare

Termen de finalizare

In ceea ce privește comanda, timpul general de livrare este de maxim 1-15 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii (in funcție de modalitatea de livrare si tara de destinație). În caz de întârziere a Vânzătorului, Cumpărătorul are dreptul de a stabili un termen suplimentar. În cazul în care Vânzătorul nu execută în termenul suplimentar, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

Dacă ați comandat anterior Bunuri fără a le primi în timpul livrării (fără a include cazul în care v-ați exercitat dreptul de retragere), sau dacă Bunurile au fost returnate vânzătorului cu marca de nedorit, Vânzătorul va îndeplini comanda cu prețul de achiziție și vă obligă să plătiți în avans costurile de transport.

Vânzătorul poate reține livrarea Bunurilor până când este convins că plata prețului Bunurilor a fost efectuată cu succes utilizând soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care, în cazul Bunurilor plătite prin transfer bancar, Cumpărătorul transferă prețul de cumpărare și conversia în moneda statului său membru, iar din cauza comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma integrală a prețului de achiziție și taxa de livrare). Dacă prețul Bunurilor nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate cere Cumpărătorului să suplimenteze prețul de cumpărare.

Vânzări în străinătate

Vânzătorul nu face distincție între Cumpărătorii de pe teritoriul Ungariei și din afara teritoriului Uniunii Europene folosind Site-ul. In lipsa unei alte prevederi din prezentele TGC, Vânzătorul asigura livrarea/primirea Bunurilor comandate pe teritoriul Ungariei.

Prevederile acestor Termeni și Condiții Generale se aplică și achizițiilor din afara Ungariei, având în vedere faptul că, în baza prevederilor regulamentului relevant, un consumator care este cetățean al unui stat membru sau are reședința într-un stat membru. Statul sau o întreprindere care are un sediu într-un stat membru, este considerată un cumpărător în interpretarea acestui punct și în cadrul Uniunii Europene cumpără bunuri sau folosește servicii în scopul exclusiv al utilizării finale sau acționează cu o astfel de intenție. . Consumatorul este o persoană fizică care acționează într-un scop care se află în afara sferei activităților sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

Limba de comunicare și de cumpărare este în primul rând maghiară, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba țării de origine a Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte cerințele necontractuale, cum ar fi etichetarea sau cerințele specifice sectorului, definite în legislația națională a statului membru al Cumpărătorului în legătură cu Bunurile relevante, sau să informeze Cumpărătorul cu privire la aceste cerințe.

Dacă nu se specifică altfel de către Vânzător, TVA-ul maghiar se aplică tuturor Bunurilor.

Clientul își poate exercita drepturile legale în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

Dacă se utilizează o soluție de plată electronică, plata se face în moneda specificată de Vânzător,

Vânzătorul poate reține livrarea Bunurilor până când este mulțumit că plata prețului Bunurilor și a taxei de livrare a fost efectuată cu succes și în totalitate folosind soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care, în cazul Bunurilor plătite de către transfer bancar, Cumpărătorul efectuează transferuri în moneda statului său membru datorită prețului de achiziție (taxa de livrare) și conversiei, precum și comisioane și costuri bancare, Vânzătorul nu primește suma integrală a prețului de achiziție). Dacă prețul Bunurilor nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate cere Cumpărătorului să suplimenteze prețul de cumpărare.

Pentru a preda Bunurile, Vânzătorul pune la dispoziție și Cumpărătorilor care nu sunt maghiari aceleași opțiuni de predare ca și Cumpărătorilor din Ungaria.

În cazul în care, conform Termenilor și Condițiilor Generale, Clientul poate solicita livrarea Bunurilor pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene, clientul nemaghiar poate solicita acest lucru și prin oricare dintre livrările. metodele specificate în Termenii și Condițiile Generale.

Daca, conform Termenilor si Condițiilor Generale, Cumpărătorul poate alege sa primească Marfa personal de la Vânzător, aceasta poate fi folosita si de Cumpărătorii nemaghiari.

În alte cazuri, Cumpărătorul poate solicita ca Bunurile să fie transportate în străinătate pe cheltuiala sa. Cumpărătorii maghiari nu au dreptul la acest drept.

Vânzătorul îndeplinește comanda după plata taxei de livrare, dacă Cumpărătorul nu plătește taxa de livrare Vânzătorului sau nu rezolvă singur livrarea până la data prestabilită, Vânzătorul va rezilia contractul și va rambursa pre- prețul de cumpărare plătit Cumpărătorului.

Informații pentru consumatori

Informații despre dreptul de retragere al consumatorului

Ca consumator, Codul civil 8:1. Potrivit § 1, pct. 3, este considerată doar o persoană fizică care acționează în afara sferei profesiei sale, ocupației independente sau activității sale de afaceri, astfel încât persoanele juridice nu pot folosi dreptul de retragere fără justificare!

45/2014. (II. 26.) Conform § 20 din Decretul Guvernului, aveți dreptul de a anula fără a prezenta motive. Consumatorul are dreptul de retragere

 1. a) În cazul unui contract de vânzare de bunuri ,
  aa) către Bunuri,
  b) în cazul vânzării și cumpărării mai multor Bunuri, dacă Bunurile individuale sunt livrate în momente diferite, până la ultimul Bun livrat,

consumatorul sau un terț indicat de consumator, altul decât transportatorul, îl poate exercita în termenul care începe de la data primirii, termen limită fiind de 14 zile calendaristice .

Prevederile acestei clauze nu afectează dreptul consumatorului de a-si exercita dreptul de retragere specificat in aceasta clauza in perioada cuprinsa intre data încheierii contractului si ziua primirii Bunurilor.

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă de încheiere a contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de încheierea contractului, ceea ce pune capăt caracterului obligatoriu al ofertei care acoperă încheierea contractului.

Declarația de retragere, exercitarea dreptului consumatorului de retragere sau de reziliere

45/2014, consumatorul (II. 26.) Vă puteți exercita dreptul garantat la § 20 din Hotărârea Guvernului printr-o declarație clară în acest sens sau prin utilizarea unui exemplu de declarație care poate fi descărcat și de pe site.

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră că a fost exercitat în termenul limită dacă consumatorul își trimite declarația în termen.

În cazul retragerii sau rezilierii scrise, este suficient să trimiteți declarația de retragere sau de reziliere în termenul limită.

Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această prevedere.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a consumatorului pe un suport electronic de date după sosirea acesteia.

Obligațiile Vânzătorului in cazul anularii de către consumator

Obligația vânzătorului de rambursare

Daca consumatorul este cel 45/2014. (II. 26.) se retrage din contract în conformitate cu § 22 din Hotărârea Guvernului , Vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator ca despăgubire, inclusiv costurile suportate în legătură cu executarea, cum ar fi taxa de livrare, în termen de paisprezece zile de la cunoștința retragerii. Vă rugăm să rețineți că această prevedere nu se aplică costurilor suplimentare cauzate de alegerea unui alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod standard de transport.

Metoda obligației de rambursare a Vânzătorului

45/2014. (II. 26.) În cazul retragerii sau rezilierii în conformitate cu § 22 din Hotărârea Guvernului, Vânzătorul va rambursa suma datorată consumatorului în același mod ca metoda de plată utilizată de consumator. Pe baza consimțământului expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar consumatorului nu i se poate percepe nicio taxă suplimentară ca urmare. Vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierile datorate unui număr de cont bancar sau a unei adrese poștale furnizate greșit și/sau incorect de către Consumator.

Costuri adiționale

În cazul în care consumatorul alege în mod expres un alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod obișnuit de transport, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. Într-un astfel de caz, suntem obligați să rambursăm până la taxele generale de livrare indicate.

Dreptul de reținere

Vânzătorul poate reține suma datorată consumatorului până când acesta a returnat Bunurile sau a dovedit fără îndoială că le-a returnat; dintre cele două, trebuie luată în considerare data anterioară. Nu putem accepta articole trimise în numerar la livrare sau prin poștă.

În cazul retragerii sau încetării obligațiilor consumatorului

Returnarea Bunurilor

Daca consumatorul este cel 45/2014. (II. 26.) se retrage din contract în conformitate cu § 22 din Decretul Guvernului , este obligat să returneze Bunurile imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la notificarea retragerii, sau să le predea Vânzătorului sau unui persoana autorizata de Vânzător sa primească Bunurile. Returul se consideră finalizat în termenul limită dacă consumatorul trimite Bunurile înainte de termenul limită.

Suportul de costuri directe legate de returnarea Bunurilor

Consumatorul suportă costul direct al returnării Bunurilor. Bunurile trebuie returnate la adresa Vânzătorului. In cazul in care consumatorul denunța contractul de prestare a serviciilor încheiat in afara spațiului sau intre parți absente după începerea prestației, acesta este obligat sa plătească societății un onorariu proporțional cu serviciul prestat pana la data notificării rezilierii către societate. Suma care trebuie plătită proporțional de către consumator trebuie determinată pe baza sumei totale a contraprestației stabilite în contract plus impozit. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesiv de mare, suma proporțională trebuie calculată pe baza valorii de piață a serviciilor prestate până la data încetării contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem accepta mărfuri returnate în numerar la livrare sau prin poștă.

Responsabilitatea consumatorului pentru amortizare

Consumatorul este responsabil pentru deprecierea rezultată din utilizarea depășirii utilizării necesare pentru a determina natura, proprietățile și funcționarea Bunurilor.

În cazul în care, conform legislației în vigoare, dreptul de retragere nu poate fi exercitat, sau poate fi exercitat numai în condiții, Cumpărătorul nu are nici dreptul la utilizare de probă.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

Vânzătorul vă atrage în mod special atenția asupra faptului că nu vă puteți exercita dreptul de retragere în conformitate cu Secțiunea 29 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26.). În cazurile prevăzute la alin. (1):

 1. după prestarea integrală a serviciului, însă, dacă un contract creează o obligație de plată pentru consumator, acest caz excepțional nu poate fi invocat decât dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și cu recunoașterea consumatorului că își pierde dreptul de a retragerea de îndată ce afacerea a îndeplinit integral contractul;
 2. în ceea ce privește Bunurile sau serviciile al căror preț sau onorariu depinde de eventuala fluctuație a pieței financiare, chiar și în perioada specificată pentru exercitarea dreptului de retragere, care nu poate fi influențată de societate;
 3. în cazul Bunurilor neprefabricate care au fost produse pe baza instrucțiunilor sau la cererea expresă a consumatorului, sau în cazul Bunurilor care au fost în mod clar adaptate consumatorului;
 4. în ceea ce privește bunurile care sunt perisabile sau își păstrează calitatea pentru o perioadă scurtă de timp;
 5. în ceea ce privește Bunurile cu ambalaj închis, care nu pot fi returnate după ce au fost deschise după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă;
 6. în ceea ce privește Bunurile care, prin natura lor, sunt amestecate inseparabil cu alte Bunuri după livrare;
 7. în ceea ce privește o băutură alcoolică, a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței într-un mod care nu poate fi controlat de societate și al cărei preț a fost convenit de părți la încheierea contractului de vânzare, dar executarea contractului are loc doar după a treizecea zi de la încheierea contractului;
 8. în cazul unui contract de afaceri în care întreprinderea vizitează consumatorul la cererea expresă a consumatorului pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau întreținere;
 9. în ceea ce privește vânzarea și achiziționarea de înregistrări audio și video în ambalaje sigilate, precum și copii de software de calculator, dacă consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
 10. cu privire la ziare, reviste și periodice, cu excepția contractelor de abonament;
 11. în cazul contractelor încheiate la licitație publică;
 12. cu excepția serviciilor locative, în cazul unui contract de furnizare de cazare, transport, închiriere de mașini, catering sau un serviciu legat de activități de agrement, dacă s-a convenit un termen sau termen de executare definit în contract;
 13. în ceea ce privește conținutul digital furnizat pe un suport de date nematerial, în cazul în care Vânzătorul a început prestarea cu acordul expres, prealabil al consumatorului, iar consumatorul a declarat simultan cu acest consimțământ că își va pierde dreptul de a retragerea după începerea executării, iar compania a trimis o confirmare către consumator.

Informații despre garanția produsului și garanția accesoriilor pentru garantarea conformității bunurilor în raport cu contractele cu consumatorii

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost întocmită în baza autorizației din Secțiunea 11 (5) din HG 45/2014 (II.26) ținând cont de Anexa nr. 3 din HG 45/2014 (II.26)

Informațiile pentru consumatori se aplică doar Cumpărătorilor care se califică drept consumatori, regulile pentru cumpărătorii care nu sunt considerați consumatori sunt incluse într-un capitol separat.

Cerințe pentru executarea contractuală în cazul unui contract cu consumatorul

Cerințele de executare contractuală se aplică în general bunurilor vândute în baza unui contract de consum și bunurilor care conțin un element digital

La momentul livrării, Bunurile și prestația trebuie să respecte Regulamentul 373/2021. (VI.30.) la cerințele cuprinse în Hotărârea Guvernului.

Pentru ca prestația să fie considerată contractuală pentru Bunurile care fac obiectul contractului

 • trebuie să corespundă descrierii, cantității, calității, tipului incluse în contract și trebuie să aibă funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici specificate în contract.
 • trebuie să fie adecvată oricărui scop specificat de consumator, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința Vânzătorului cel târziu la încheierea contractului și pe care Vânzătorul l-a acceptat
 • trebuie să aibă toate accesoriile și manualele de utilizare specificate în contract - inclusiv instrucțiuni de punere în funcțiune, instrucțiuni de instalare și asistență pentru clienți - și
 • trebuie să furnizați actualizările specificate în contract.

Pentru ca prestația să fie considerată conformă cu contractul - în plus - cu Bunurile care fac obiectul contractului

 • trebuie să fie adecvată pentru scopurile care, în cazul aceluiași tip de Bunuri, sunt prevăzute de lege, standard tehnic sau, în absența unui standard tehnic, de codul de conduită.
 • trebuie să aibă cantitatea, calitatea, performanța și alte caracteristici la care Consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil - în special în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și siguranța - ceea ce este uzual pentru același tip de Bunuri, ținând cont de Vânzător, reprezentantul sau o altă persoană care participă la lanțul de vânzări face o declarație publică despre proprietățile specifice ale Bunurilor - în special într-o reclamă sau pe o etichetă
 • trebuie să aibă accesoriile și instrucțiunile la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil - inclusiv instrucțiuni de ambalare și instalare - și
 • trebuie să corespundă caracteristicilor și descrierii Bunurilor prezentate de companie ca eșantion sau model sau puse la dispoziție ca versiune de probă anterior încheierii contractului.

Bunurile nu trebuie să respecte declarația publică de mai sus dacă Vânzătorul dovedește acest lucru

 • nu cunoștea declarația publică și nici nu trebuia să o știe
 • declarația publică a fost deja corectată în mod corespunzător până la momentul încheierii contractului sau
 • declarația publică nu putea influenta decizia titularului dreptului de a încheia un contract.

Executarea incorectă a contractului de vânzare a mărfurilor

Vânzătorul efectuează incorect dacă defectul bunului rezultă dintr-o instalare necorespunzătoare, cu condiția ca

 1. a) punerea în funcțiune face parte din contractul de vânzare și a fost efectuată de Vânzător sau a fost efectuată pe responsabilitatea Vânzătorului; obsesie
 2. b) punerea în funcțiune trebuia efectuată de către consumator, iar punerea în funcțiune neprofesională este rezultatul unor deficiențe în instrucțiunile de punere în funcțiune furnizate de către Vânzător - sau în cazul bunurilor care conțin elemente digitale - de către furnizorul de conținut digital sau de servicii digitale.

Daca, conform contractului de vânzare, bunurile sunt puse in exploatare de către Vânzător, sau daca punerea in funcțiune are loc sub responsabilitatea Vânzătorului, prestația trebuie considerata finalizata de către Vânzător in momentul in care punerea in funcțiune este finalizata.

În cazul în care, în cazul bunurilor care conțin elemente digitale, contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau servicii digitale pe o perioadă de timp determinată, Vânzătorul este răspunzător pentru un defect al bunurilor aferente conținutului digital, dacă viciul apare în cazul serviciului continuu pe o perioadă care nu depășește doi ani de la livrarea mărfii în doi ani; sau apare sau devine recognoscibilă.

Cerințe pentru executarea contractuală în cazul bunurilor care conțin elemente digitale vândute în baza unui contract de consum

În cazul bunurilor care conțin elemente digitale, Vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este informat cu privire la astfel de actualizări ale conținutului digital al bunurilor sau ale serviciului digital aferent - inclusiv actualizări de securitate - care sunt necesare pentru a menține conformitatea bunurilor cu contract, și trebuie, de asemenea, să se asigure că consumatorul le obține și ele.

Punerea la dispoziția Vânzătorului a actualizării în cazul contractului de vânzare

 • prevede un serviciu unic al conținutului digital sau al serviciului digital, atunci acesta poate fi așteptat în mod rezonabil de către consumator în funcție de tipul și scopul bunurilor și elementelor digitale, precum și de circumstanțele unice și de natura contractului; obsesie
 • prevede deservirea continuă a conținutului digital pe o perioadă determinată, apoi în cazul serviciului continuu cu o durată care nu depășește doi ani, aceasta trebuie furnizată pe o perioadă de doi ani de la livrarea bunurilor.

În cazul în care consumatorul nu instalează actualizările furnizate într-un termen rezonabil, Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul bunurilor, dacă acesta rezultă exclusiv din neaplicarea actualizării relevante, cu condiția ca

 1. a) Vânzătorul a informat consumatorul despre disponibilitatea actualizării și consecințele neinstalării acestuia de către consumator; și
 2. b) neinstalarea actualizării de către consumator sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu poate fi atribuită incompletității instrucțiunilor de instalare furnizate de Vânzător.

Executarea defectuoasă nu poate fi stabilită dacă, la încheierea contractului, consumatorul a primit informații speciale că o proprietate specifică a bunului diferă de ceea ce este descris aici, iar la încheierea contractului de vânzare, consumatorul a acceptat separat și expres această abatere.

Cerințe de îndeplinire contractuală pentru vânzarea de conținut digital vândut în baza unui contract cu consumatorul

Vânzătorul furnizează și furnizează conținutul digital consumatorului. În absența unui acord diferit între părți, Vânzătorul va furniza consumatorului conținutul digital în cea mai recentă versiune disponibilă la momentul încheierii contractului, fără întârzieri nejustificate după încheierea contractului.

Serviciul se consideră finalizat atunci când conținutul digital sau - orice soluție necesară accesării acestuia sau adecvată pentru descărcare - a fost livrat consumatorului sau dispozitivului fizic sau virtual ales de consumator în acest scop.

Vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este notificat cu privire la orice actualizări ale conținutului digital - inclusiv actualizări de securitate - care sunt necesare pentru a menține conformitatea contractuală a conținutului digital, conținutului digital sau serviciului digital și le primește.

În cazul în care, în baza contractului, furnizarea de conținut digital se efectuează în mod continuu pe o perioadă determinată de timp, trebuie să se asigure conformitatea prestației în ceea ce privește conținutul digital pe toată durata contractului.

În cazul în care consumatorul nu instalează actualizările furnizate de Vânzător într-un timp rezonabil, Vânzătorul nu este responsabil pentru defecțiunea serviciului dacă aceasta se datorează exclusiv eșecului aplicării actualizării relevante, cu condiția ca

 • Vânzătorul a informat consumatorul despre disponibilitatea actualizării și consecințele neinstalării acestuia de către consumator; și
 • neinstalarea actualizării de către consumator sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu pot fi atribuite incompletității instrucțiunilor de instalare furnizate de Vânzător.

Performanța defectuoasă nu poate fi stabilită dacă, la momentul încheierii contractului, consumatorul a primit informații speciale că o caracteristică specifică a conținutului digital se abate de la cerințele definite aici, iar la momentul încheierii contractului, consumatorul a acceptat separat și expres această abatere.

Vânzătorul acționează incorect dacă eroarea din serviciul de conținut digital rezultă din integrarea neprofesională în mediul digital al consumatorului, cu condiția ca

 • integrarea conținutului digital a fost realizată de către Vânzător, sau integrarea a fost realizată sub responsabilitatea Vânzătorului; obsesie
 • conținutul digital trebuie sa fie integrat de către consumator, iar integrarea neprofesionala a fost cauzata de deficiente in instrucțiunile de integrare furnizate de Vânzător.

În cazul în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe o anumită perioadă de timp, Vânzătorul este responsabil pentru eroarea legată de conținutul digital, dacă eroarea apare sau devine recognoscibilă în perioada specificată în contract.

În cazul în care contractul prevede un serviciu unic sau o serie de acțiuni individuale de prestare a serviciului, trebuie să se presupună, până la proba contrarie, că defectul recunoscut de consumator în termen de un an de la data efectuării a existat deja la momentul efectuării. Totodată, Vânzătorul nu are performanțe incorecte dacă dovedește că mediul digital al consumatorului nu este compatibil cu cerințele tehnice ale conținutului digital sau serviciului digital și a informat consumatorul despre acest lucru într-un mod clar și înțeles înainte de a încheia contractul. contracta.

Consumatorul este obligat să coopereze cu Vânzătorul pentru ca Vânzătorul – folosind instrumentele disponibile din punct de vedere tehnic și necesitând cea mai mică intervenție pentru consumator – să poată fi convins că cauza erorii este mediul digital al consumatorului. În cazul în care consumatorul nu respectă această obligație de a coopera, după ce Vânzătorul l-a informat despre această obligație într-un mod clar și inteligibil înainte de încheierea contractului, consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că

 • defectul recunoscut în termen de un an de la executare exista deja la momentul executării sau
 • serviciul afectat de un defect recunoscut în perioada contractuală nu a fost conform contractului în perioada de executare a serviciului conform contractului.

Garanție accesorii

În ce caz vă puteți exercita corect garanția pentru accesorii?

În caz de executare defectuoasă de către Vânzător, puteți formula o cerere de garanție pentru accesorii împotriva Vânzătorului în conformitate cu regulile Codului civil și, în cazul unui contract cu consumatorul, HG 373/2021 (VI.30) .

La ce drepturi aveți dreptul pe baza revendicării dvs. de garanție?

Puteți, în funcție de alegerea dvs., să utilizați următoarele revendicări de garanție pentru accesorii:

Puteți solicita o reparație sau o înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea cererii pe care o alegeți este imposibilă sau ar implica costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător față de îndeplinirea unei alte solicitări. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a despăgubirii sau, în ultimă instanță, vă puteți retrage din contract.

Puteți transfera de la garanția accesoriului selectat la altul, dar veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau Vânzătorul a dat un motiv pentru aceasta.

În cazul unui contract cu consumatorul, trebuie să se presupună, până la proba contrarie, că un viciu recunoscut în termen de un an de la data livrării bunurilor și bunurilor care conțin elemente digitale exista deja la momentul livrării bunurilor, cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibil cu natura mărfurilor sau natura defectului.

În cazul bunurilor uzate, drepturile de garanție și garanție diferă de regulile generale. In cazul Bunurilor uzate se poate vorbi si de performanta defectuoasa, însă trebuie luate in considerare circumstanțele in care Cumpărătorul s-ar fi putut aștepta la apariția anumitor defecte. Ca urmare a perimării, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un Bun uzat poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai cu privire la defectele care depășesc defectele rezultate din utilizare și care au apărut independent de acestea. În cazul în care Bunurile folosite sunt defecte și Cumpărătorul, care este considerat un Consumator, a fost informat despre acest lucru în momentul achiziției, Furnizorul de servicii nu are nicio responsabilitate pentru defectul cunoscut.

Vânzătorul poate refuza conformarea bunurilor cu contractul în cazul în care repararea sau înlocuirea este imposibilă, sau dacă acest lucru ar duce la costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv de valoarea reprezentată de Bunuri în stare perfectă, precum și gravitatea încălcării contractului.

Consumatorul are, de asemenea, dreptul – în funcție de gravitatea încălcării contractului – să solicite o livrare proporțională a despăgubirilor sau să rezilieze contractul de vânzare dacă

 • Vânzătorul nu a efectuat reparația sau înlocuirea sau a efectuat-o, dar nu a îndeplinit în totalitate sau parțial următoarele condiții
  • Vânzătorul trebuie să asigure returnarea bunurilor schimbate pe cheltuiala sa
  • dacă reparația sau înlocuirea necesită scoaterea bunurilor care au fost puse în funcțiune în conformitate cu natura și scopul bunurilor - înainte ca defectul să devină recunoscut, atunci obligația de reparare sau înlocuire include scoaterea mărfurilor neconforme și punerea în funcțiune a mărfurilor înlocuite sau reparate plasând sau suportând costurile de scoatere sau punere în funcțiune.
 • a refuzat să conformeze bunurile cu contractul
 • a apărut o eroare repetată de executare, în ciuda faptului că Vânzătorul a încercat să conformeze bunurile cu contractul
 • eroarea de executare este atât de gravă încât justifică o reducere imediată a prețului sau rezilierea imediată a contractului de vânzare sau
 • Vânzătorul nu s-a angajat să aducă bunurile în conformitate cu contractul sau reiese clar din circumstanțe că societatea nu va aduce bunurile în conformitate cu contractul într-un interval de timp rezonabil sau fără prejudicii semnificative aduse intereselor consumatorului.

În cazul în care consumatorul dorește să rezilieze contractul de vânzare invocând executarea defectuoasă, Vânzătorului îi revine sarcina de a dovedi că vina este nesemnificativă.

Consumatorul are dreptul de a reține partea rămasă din prețul de cumpărare - în funcție de gravitatea încălcării contractului - în totalitate sau parțial până când Vânzătorul își îndeplinește obligațiile legate de conformitatea prestației cu contractul și executarea defectuoasă.

Este o regula generala ca:

 • Vânzătorul trebuie să asigure returnarea bunurilor schimbate pe cheltuiala sa
 • în cazul în care reparația sau înlocuirea necesită scoaterea bunurilor care, în conformitate cu natura și scopul bunurilor, au fost puse în funcțiune înainte ca defectul să devină recunoscut, obligația de reparare sau înlocuire include scoaterea bunurilor neconforme și punerea în funcțiune a mărfurilor înlocuite sau reparate sau suportarea costurilor de demontare sau punere în funcțiune.

Termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor se calculează din momentul în care Consumatorul a informat compania despre defectul.

Consumatorul trebuie să pună bunurile la dispoziția companiei pentru a finaliza reparația sau înlocuirea.

Livrarea despăgubirii este proporțională dacă valoarea acesteia este egală cu diferența dintre valoarea bunurilor la care are dreptul Consumatorul în cazul executării contractuale și valoarea bunurilor efectiv primite de Consumator.

Dreptul Consumatorului de a rezilia contractul de vânzare poate fi exercitat printr-o declarație legală adresată Vânzătorului prin care se exprimă decizia de reziliere.

În cazul în care executarea defectuoasă afectează doar o anumită parte a bunurilor furnizate în baza contractului de vânzare, iar cu privire la acestea există condițiile de exercitare a dreptului de reziliere a contractului, Consumatorul poate rezilia contractul de vânzare numai cu privire la bunurile defecte, dar și cu privire la orice alte bunuri achiziționate împreună cu acestea.poate rezilia-o dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil Consumatorului să păstreze numai bunuri care sunt conforme cu contractul.

Dacă Consumatorul reziliază contractul de vânzare în întregime sau cu privire la o parte a bunurilor furnizate în baza contractului de vânzare, atunci

 • Consumatorul trebuie să returneze Vânzătorului bunurile afectate pe cheltuiala Vânzătorului și
 • Vânzătorul trebuie să ramburseze imediat Consumatorului prețul de cumpărare plătit pentru bunurile în cauză, de îndată ce a primit bunurile sau certificatul care susține returnarea bunurilor.

Care este termenul limită pentru revendicarea cererii dumneavoastră de garanție?

Sunteți obligat să raportați eroarea imediat după ce ați descoperit-o. O eroare raportată în termen de două luni de la descoperirea erorii va fi considerată o eroare raportată fără întârziere. În același timp, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că nu vă mai puteți revendica drepturile de garanție accesorie dincolo de termenul de prescripție de doi ani de la finalizarea contractului.

Partea din timpul de reparare în care Cumpărătorul nu poate folosi Bunurile așa cum este intenționat nu este inclusă în perioada de prescripție.

Termenul de prescripție pentru revendicarea garanției accesorii pentru partea de Bunuri afectată de înlocuire sau reparație începe din nou. Această regulă trebuie aplicată și în cazul în care apare o nouă eroare ca urmare a corectării.

Dacă obiectul contractului dintre consumator și afacere este un lucru folosit, părțile pot conveni și asupra unui termen de prescripție mai scurt; nici în acest caz nu se poate stabili valabil un termen de prescripție mai mic de un an.

Cui puteți să vă executați cererea de garanție pentru accesorii?

Puteți pune în aplicare cererea dumneavoastră de garanție pentru accesorii împotriva Vânzătorului.

Ce alte condiții există pentru a vă afirma drepturile de garanție pentru accesorii?

În termen de un an de la data livrării, nu există nicio altă condiție pentru a-ți afirma revendicarea în garanție pentru accesorii, în afară de raportarea defectului, dacă dovediți că Bunurile au fost furnizate de către Vânzător. Totuși, după ce a trecut un an de la prestare, sunteți deja obligat să dovediți că defectul pe care l-ați recunoscut era deja prezent la momentul efectuării.

Garanția produsului

În ce caz poți folosi corect garanția produsului?

În cazul unui defect al unui lucru mobil (Marfa), puteți - în funcție de alegerea dvs. - să faceți o cerere de garanție pentru accesorii sau o revendicare pentru garanția produsului.

Ce drepturi aveți pe baza revendicării dvs. de garanție a produsului?

Ca cerere de garanție a produsului, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea Bunurilor defecte.

În ce caz Bunurile sunt considerate defecte?

Mărfurile sunt defecte dacă nu îndeplinesc cerințele de calitate în vigoare la momentul punerii pe piață sau dacă nu au proprietățile descrise de producător.

Care este termenul limită pentru revendicarea cererii de garanție a produsului?

Puteți să vă revendicați garanția produsului în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. După acest termen, veți pierde acest drept.

Împotriva cui și în ce alte condiții puteți aplica cererea de garanție a produsului?

Puteți exercita cererea de garanție a produsului numai împotriva producătorului sau distribuitorului articolului mobil. Trebuie să dovediți defectul Bunurilor în cazul unei cereri de garanție a produsului.

În ce cazuri producătorul (distribuitorul) este scutit de obligațiile de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului numai dacă poate dovedi că:

 • a fabricat sau a comercializat Bunurile în afara activităților sale de afaceri sau
 • defectul nu era detectabil conform stării științei și tehnologiei la momentul introducerii lui pe piață sau
 • defectul Bunurilor rezulta din aplicarea legislației sau reglementarilor oficiale obligatorii.

Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să dovedească un motiv pentru scutire.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceluiași defect, nu puteți susține o revendicare de garanție pentru accesorii și o revendicare de garanție a produsului în același timp, paralele unele cu altele. Cu toate acestea, în cazul punerii în aplicare cu succes a cererii de garanție a produsului, puteți face cererea dumneavoastră de garanție pentru accesorii pentru produsul înlocuit sau piesa reparată împotriva producătorului.

Informații despre garanția produsului și garanția accesoriilor pentru garanția conformității bunurilor în cazul Cumpărătorilor neconsumatori

Reguli generale privind drepturile de garanție

Un Client care nu este considerat un consumator poate - la alegerea sa - să utilizeze următoarele revendicări de garanție pentru accesorii:

Puteți solicita o reparație sau o înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea cererii pe care o alegeți este imposibilă sau ar implica costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător față de îndeplinirea unei alte solicitări. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau înlocuirea, puteți solicita livrarea proporțională a despăgubirii, sau Cumpărătorul poate repara defectul pe cheltuiala Vânzătorului, sau îl poate solicita reparat de către altcineva sau - în ultimă instanță - retrage din contract.

Puteți transfera de la garanția accesoriului selectat la altul, dar veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau Vânzătorul a dat un motiv pentru aceasta.

În cazul bunurilor uzate, drepturile de garanție și garanție diferă de regulile generale. In cazul Bunurilor uzate se poate vorbi si de performanta defectuoasa, însă trebuie luate in considerare circumstanțele in care Cumpărătorul s-ar fi putut aștepta la apariția anumitor defecte. Ca urmare a perimării, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un Bun uzat poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai cu privire la defectele care depășesc defectele rezultate din utilizare și care au apărut independent de acestea. În cazul în care Bunurile folosite sunt defecte și Cumpărătorul, care este considerat un Consumator, a fost informat despre acest lucru în momentul achiziției, Furnizorul de servicii nu are nicio responsabilitate pentru defectul cunoscut.

În cazul cumpărătorilor care nu sunt considerați consumatori, termenul de exercitare a dreptului de garanție este de 1 an, care începe din ziua efectuării (predării).

Garanție si garanție produs

Garanția produsului și garanția obligatorie se aplică numai clienților care se califică drept consumatori.

Dacă Vânzătorul oferă în mod voluntar o garanție pentru un anumit Produs, aceasta va fi indicată separat în timpul achiziționării produsului.

Dacă producătorul oferă o garanție a producătorului pentru Bunuri care acoperă și clienții care nu sunt consumatori, aceasta poate fi aplicată direct producătorului.

Politica de confidentialitate
Politica de confidențialitate

Data acceptarii: 13-04-2024

Operatorul de date

Nume: Caleido IT- Outsource Kft.

Sediu: 1131 Budapesta, Reitter Ferenc utca 132.

Adresă poștală, tratare reclamații: 1131 Budapesta, Reitter Ferenc utca 132.

E-mail: hello@biomenu.eu

Număr de telefon: +36 30 450 3002

Site: https://www.biomenu.ro

Furnizor de gazduire

Nume: UNAS Online Kft.

Adresă poștală: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Adresă de e-mail: unas@unas.hu

Număr de telefon:

Descrierea prelucrării datelor în timpul funcționării magazinului online

Acest document conține toate informațiile relevante de gestionare a datelor cu privire la funcționarea magazinului online în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 2016/679 al Uniunii Europene (denumit în continuare: Regulamentul, GDPR) și CXII din 2011. TELEVIZOR. (în continuare: Infotv.) bazat pe

Informații despre utilizarea cookie -urilor

Ce este un cookie ?

folosește așa - numitele cookie-uri atunci când vizitează site-ul web . Cookie- ul este un pachet de informații format din litere și cifre pe care site-ul nostru le trimite browserului dumneavoastră cu scopul de a salva anumite setări, de a facilita utilizarea site-ului nostru și de a ne ajuta să colectăm câteva informații relevante, statistice despre vizitatorii noștri.

Unele cookie -uri nu conțin informații personale și nu sunt potrivite pentru identificarea utilizatorului individual, dar unele dintre ele conțin un identificator individual - un șir secret, generat aleatoriu de numere - care este stocat pe dispozitivul dumneavoastră, asigurându-vă astfel identificarea. Durata de funcționare a fiecărui cookie este cuprinsă în descrierea relevantă a fiecărui cookie .

Contextul juridic și temeiul juridic al cookie-urilor :

distingem trei tipuri de cookie-uri : cookie-uri care sunt esențiale pentru funcționare , care servesc la buna funcționare a site-ului web, cookie-uri în scopuri statistice și cookie-uri în scop de marketing .

Temeiul legal pentru gestionarea datelor este consimțământul dumneavoastră în cazul cookie-urilor în scopuri statistice și de marketing în baza articolului 6 (1) lit. a) din Regulament, precum și temeiul legal necesar pentru a asigura funcționarea Site-ului conform art. 6 (1) lit. f) din Regulamentul de interes, în cazul cookie-urilor necesare funcționării .

Cookie-urilor utilizate de site :

Cookie-uri esențiale pentru funcționare :

Dacă nu acceptați utilizarea acestor cookie-uri , este posibil ca anumite funcții să nu vă fie disponibile.

Cookie-uri strict necesare pentru funcționare : Aceste module cookie sunt esențiale pentru utilizarea site-ului web și permit utilizarea funcțiilor de bază ale site-ului web. În absența acestora, multe funcții ale site-ului nu vă vor fi disponibile. Durata de viață a acestor tipuri de cookie-uri este limitată doar la durata sesiunii.

Cookie de sesiune : Aceste cookie-uri stochează locația vizitatorului, limba browserului, moneda plății, iar durata lor de viață este până la închiderea browserului sau maximum 2 ore.

Cookie de conținut cu restricții de vârstă : Aceste module cookie înregistrează aprobarea conținutului cu restricții de vârstă și faptul că persoana în cauză are peste 18 ani, iar durata lor de viață durează până la închiderea browserului.

Cookie produse recomandate : înregistrează lista de produse pe care doriți să le recomandați pentru funcția „recomanda unui prieten”. Durata sa de viață este de 60 de zile.

Versiunea mobilă, cookie de design : detectează dispozitivul utilizat de vizitator și comută la vizualizarea completă pe mobil. Durata sa de viață este de 365 de zile.

Cookie de acceptare cookie : Când ajungeți pe site, acceptați declarația privind stocarea cookie-urilor din fereastra de avertizare . Durata sa de viață este de 365 de zile.

Modul cookie de deconectare #2 : Conform opțiunii #2, sistemul deconectează vizitatorul după 90 de zile. Durata sa de viață este de 90 de zile.

Cookie de identificare backend : identificatorul serverului de backend care deservește pagina. Durata sa de viață durează până când browserul este închis.

Cookie-uri pentru scopuri statistice :

Google Analytics cookie : Google Analytics este instrumentul de analiză Google care îi ajută pe proprietarii de site-uri web și aplicații să obțină o imagine mai precisă a activităților vizitatorilor lor. Serviciul poate folosi cookie-uri pentru a colecta informații și a raporta date statistice privind utilizarea site-ului web, fără a identifica individual vizitatorii Google. Cookie -ul principal utilizat de Google Analytics este cookie- ul „__ ga ” . Pe lângă rapoartele generate din statisticile de utilizare a site-ului web, Google Analytics - împreună cu unele dintre modulele cookie de publicitate descrise mai sus - pot fi folosite și pentru a afișa anunțuri mai relevante în produsele Google (cum ar fi Căutarea Google) și pe internet.

Cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului : Aceste module cookie colectează informații despre utilizarea de către utilizator a site-ului web, de exemplu, ce pagini sunt vizitate cel mai des sau ce mesaj de eroare este primit de pe site. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatorul, adică funcționează cu informații complet generale, anonime. Folosim datele obținute din acestea pentru a îmbunătăți performanța site-ului web. Durata de viață a acestor tipuri de cookie-uri este limitată doar la durata sesiunii.

Arbitru cookie-uri : înregistrează de pe ce site extern a venit vizitatorul pe site. Durata lor de viață durează până când browserul este închis.

cookie de produs vizualizat : Înregistrează produsele care au fost vizualizate ultima dată de vizitator. Durata lor de viață este de 60 de zile.

Cookie pentru ultima categorie vizualizată : înregistrează ultima categorie vizualizată. Durata sa de viață este de 60 de zile.

Coş cookie : Înregistrează produsele introduse în coș. Durata sa de viață este de 365 de zile.

Cookie de ofertă inteligentă : Înregistrează condițiile de afișare a ofertelor inteligente (de exemplu, vizitatorul a mai fost pe site, are o comandă). Durata sa de viață este de 30 de zile.

Cookie-uri pentru scopuri de marketing :

Google AdWords cookie Când cineva vizitează site-ul nostru, codul cookie al vizitatorului este adăugat la lista de remarketing . Google folosește cookie-uri , cum ar fi cookie-uri NID și SID , în produsele Google, cum ar fi pentru a personaliza anunțurile afișate în Căutarea Google . De exemplu, folosește astfel de cookie-uri pentru a reține căutările tale cele mai recente, interacțiunile tale anterioare cu anunțurile sau rezultatele căutării de la anumiți agenți de publicitate și vizitele tale pe site-urile web ale agenților de publicitate. Urmărirea conversiilor AdWords utilizează module cookie . Pentru a urmări vânzările și alte conversii rezultate din anunț , cookie-urile sunt salvate pe computerul utilizatorului atunci când persoana respectivă face clic pe un anunț. Unele dintre utilizările obișnuite ale cookie-urilor sunt : selectarea anunțurilor pe baza a ceea ce este relevant pentru utilizator, îmbunătățirea rapoartelor de performanță a campaniei și evitarea afișarii de anunțuri pe care utilizatorul le-a vizualizat deja.

Remarketing Cookie-uri : pot apărea vizitatorilor sau utilizatorilor anteriori atunci când navighează pe alte site-uri web din Rețeaua de display Google sau când caută termeni legați de produsele sau serviciile dvs.

Pixelul Facebook ( cookie Facebook ) Pixelul Facebook este un cod cu ajutorul căruia se întocmește pe site un raport despre conversii, se pot întocmi publicurile țintă, iar proprietarul paginii primește date detaliate de analiză despre utilizarea de către vizitatori a site-ul web. Cu ajutorul pixelului Facebook, puteți afișa oferte și reclame personalizate vizitatorilor site-ului pe interfața Facebook. Puteți citi politica de confidențialitate a Facebook aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

despre ștergerea cookie-urilor la următoarele link-uri:

Datele prelucrate in scopul incheierii si indeplinirii contractului

Pentru incheierea si indeplinirea contractului pot fi implementate mai multe cazuri de gestionare a datelor. Dorim să vă informăm că prelucrarea datelor referitoare la tratarea reclamațiilor și administrarea garanției se efectuează numai dacă vă exercitați unul dintre drepturile menționate mai sus.

Dacă nu efectuați o achiziție prin intermediul magazinului online, ci sunteți doar un vizitator al magazinului online, atunci prevederile privind gestionarea datelor în scopuri de marketing vi se pot aplica dacă ne dați acordul în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor efectuată în scopul încheierii și îndeplinirii contractului mai detaliat:

A lua legatura

Dacă, de exemplu, ne contactați cu o întrebare despre un produs prin e-mail, formular de contact sau telefon. Contactul prealabil nu este obligatoriu, puteți sări peste acest lucru și să comandați din magazinul online în orice moment.

Date gestionate

Pentru a ne contacta, trebuie sau puteți furniza următoarele informații:

În cazul unui formular/e-mail

În cazul unui apel telefonic

Nume/Porecla

Nume/Porecla*

Adresa de e-mail*

Adresa de e-mail

Număr de telefon

Număr de telefon*

Obiect

Obiect

Mesaj*

Mesaj*

* este obligatoriu

Durata managementului datelor

datele până când contactul este finalizat , dar cel târziu până când motivul contactului este rezolvat.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date contactându-ne. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera a) din regulament]

Înregistrare pe site

Prin stocarea datelor introduse în timpul înregistrării, Operatorul de date poate oferi un serviciu mai convenabil (de exemplu, persoana vizată nu trebuie să fie reintrodusă atunci când face o nouă achiziție). Înregistrarea nu este o condiție pentru încheierea unui contract

Date gestionate

În timpul gestionării datelor, Operatorul de date vă gestionează numele, adresa de e-mail, parola, numărul de telefon, adresa de facturare și livrare, tipul de client (companie/persoană fizică) și, în cazul unei companii, numărul dumneavoastră fiscal. Introducerea tuturor datelor listate este obligatorie.

Durata managementului datelor

Până la anularea înscrierii.

Vă puteți anula înregistrarea folosind butonul Contul meu/Modificarea datelor/Ștergeți contul meu, din formularul din meniul Info/Contact, sau trimițând o solicitare către compania noastră prin e-mail de la adresa de e-mail înregistrată.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date atunci când vă înregistrați [Prelucrarea datelor conform articolului 6 (1) lit. a) din Regulament]

Procesarea comenzilor

In timpul procesarii comenzilor sunt necesare activitati de gestionare a datelor in vederea indeplinirii contractului.

Date gestionate

În timpul prelucrării datelor, Operatorul de date colectează numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de facturare și livrare, caracteristicile mărfurilor achiziționate, numărul comenzii, data plasării și ultimei modificări a comenzii, tipul de client. (companie/persoană fizică) și, în cazul unei companii, vă gestionează numărul fiscal.

Dacă ați plasat o comandă în magazinul online, gestionarea datelor și furnizarea datelor sunt esențiale pentru îndeplinirea contractului.

Durata managementului datelor

Prelucrăm datele timp de 5 ani conform prescripției de drept civil.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Indeplinirea contractului. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera b) din regulament]

Emiterea facturii

Procesul de gestionare a datelor are loc în vederea emiterii unei facturi în conformitate cu legislația și îndeplinirii obligației de păstrare a documentelor contabile. Sztv. În conformitate cu § 169, alineatele (1)-(2), societățile economice trebuie să păstreze documentele contabile care susțin în mod direct și indirect contabilitatea.

Date gestionate

În timpul gestionării datelor, Operatorul de date gestionează numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de facturare și livrare, caracteristicile bunurilor achiziționate, numărul comenzii, data plasării comenzii și, în cazul unei companii, numărul dvs. fiscal.

Durata managementului datelor

Facturile emise de Sztv. În baza § 169, alin. (2), acesta trebuie păstrat timp de 8 ani de la data emiterii facturii.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

CXXVII din 2007 privind TVA. În baza secțiunii 159 (1), emiterea facturii este obligatorie și trebuie păstrată timp de 8 ani în baza secțiunii 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea [Prelucrarea datelor conform articolului 6 (1) ) pct. c) din Regulament].

Gestionarea datelor legate de livrarea mărfurilor

Procesul de gestionare a datelor are loc în vederea livrării produsului comandat.

Date gestionate

În timpul gestionării datelor, Operatorul de date vă gestionează numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, valoarea bunurilor achiziționate, numărul comenzii, numărul de identificare a coletului și bonul de livrare.

Durata managementului datelor

Operatorul de date gestionează datele până când primiți bunurile comandate.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Îndeplinirea contractului [Gestionarea datelor conform art. 6 (1) lit. b) din Regulament].

Destinatarii si procesatorii de date ai prelucrarii datelor legate de livrarea bunurilor

Numele destinatarului: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa destinatarului: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Numărul de telefon al destinatarului: 06-29-88-67-00

Adresa de e-mail a destinatarului : info@gls-hungary.com

Site-ul web al destinatarului: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

Numele destinatarului: FoxPost Private Limited Company

Adresa destinatarului: Batsányi János utca 9, 3200 Gyöngyös.

Numărul de telefon al destinatarului: +36 1 999-0-369

Adresa de e-mail a destinatarului: info@foxpost.hu

Site-ul web al destinatarului: https://foxpost.hu

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

Numele destinatarului: Packeta Hungary Kft.

Adresa destinatarului: Ezred utca 2, 1044 Budapesta.

Numărul de telefon al destinatarului: +36 1 400 8806

Adresa de e-mail a destinatarului este: info@packeta.hu

Site-ul web al destinatarului: https://www.packeta.hu

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

Gestionarea altor reclamații privind protecția consumatorilor

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru a trata reclamațiile privind protecția consumatorilor. Dacă ne-ați contactat cu o reclamație, gestionarea datelor și furnizarea datelor sunt esențiale.

Date gestionate

Numele cumpărătorului, numărul de telefon, adresa de e-mail, conținutul reclamației.

Durata managementului datelor

Plângerile privind protecția consumatorilor sunt păstrate timp de 3 ani în baza Legii privind protecția consumatorilor.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Dacă depuneți o plângere la noi este decizia dumneavoastră voluntară, totuși, dacă depuneți o plângere la noi, CLV din 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7) suntem obligați să păstrăm reclamația timp de 3 ani [gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. c) din Regulament].

Datele prelucrate în legătură cu verificarea consimțământului

În timpul înregistrării, comenzii și abonării la newsletter, sistemul informatic stochează datele informatice legate de consimțământ pentru demonstrabilitate ulterioară.

Date gestionate

Data consimțământului și adresa IP a persoanei în cauză.

Durata managementului datelor

Datorită cerințelor legale, consimțământul trebuie dovedit ulterior, prin urmare durata stocării datelor este stocată pe perioada de prescripție după încetarea gestionării datelor.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Articolul 7 (1) din Regulament prevede această obligație. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera c) din regulament]

Gestionarea datelor în scopuri de marketing

Gestionarea datelor legate de trimiterea de buletine informative

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru a trimite newslettere.

Date gestionate

Adresă de e-mail, nume (opțional), număr de telefon (opțional), adresă (opțional).

Durata managementului datelor

Până la retragerea consimțământului de către persoana în cauză.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date prin abonarea la newsletter [Prelucrarea datelor conform articolului 6 (1) lit. a) din Regulament]

Gestionarea datelor legate de trimiterea și afișarea de reclame personalizate

Procesul de gestionare a datelor este efectuat pentru a trimite conținut publicitar care se potrivește cu interesele persoanei vizate.

Date gestionate

Adresă de e-mail, nume (opțional), număr de telefon (opțional), adresă (opțional).

Durata managementului datelor

Până la retragerea consimțământului de către persoana în cauză.

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar, separat, pe care îl oferiți operatorului de date în timpul colectării datelor [Prelucrarea datelor conform articolului 6 (1) litera a) din Regulament]

Remarketing

Gestionarea datelor ca activitate de remarketing se realizează cu ajutorul cookie-urilor .

Date gestionate

Date gestionate de cookie-uri definite în informațiile cookie .

Durata managementului datelor

Perioada de stocare a datelor a cookie-ului dat , mai multe informații sunt disponibile aici:

despre cookie-uri Google :

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics :

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=ro

Informații Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date prin utilizarea site-ului web [gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. a) din Regulament].

Árukereső

Programul Magazin de încredere

Adresa de e-mail a clientului este prelucrată în scopul anchetelor de satisfacție a clienților și în scopul obținerii de afaceri directe, față de care vă puteți opune prin datele noastre de contact. Adresa dumneavoastră de e-mail este stocată de Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. - 1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72.) ca procesor de date în scopul chestionarului.

Arukereső (Online Comparison Shopping Kft. - 1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72., Număr fiscal: 24868291-2-42, Număr de înregistrare a companiei: 01-09-186759) are un mandat de prelucrare a datelor legat de Programul Trusted Shop pentru a stoca adresele de e-mail ale clienților.în scopul anchetei de satisfacție a clienților. După efectuarea achizițiilor aici, adresa de e-mail a clientului va fi redirecționată către Product Finder. Scopul transferului de date: solicitarea și afișarea feedback-ului clienților. Online Comparison Shopping Kft. gestionează adresa de e-mail transferată pentru prelucrarea datelor ca date cu caracter personal , sub rezerva unui contract scris corespunzător și a condițiilor de protecție a datelor.

Magazinul nostru web folosește serviciul de gestionare a opiniei de pe www.arukereso.hu operat de Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759).

Gestionarea datelor aferente pagina de informatii Aici dând clicuri puteti vizualiza da.

Date gestionate

Adresa de e-mail

Durata managementului datelor

pe baza informațiilor despre protecția datelor lui Árukereső.hu

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră în baza articolului 6 alineatul (1) litera a) din regulament

Fraud Blocker

Filtrarea și blocarea roboților din anunțurile plătite.

Date gestionate

Tipul de dispozitiv utilizat la vizitarea site-ului web, tipul de browser, sistemul de operare, identificatorii dispozitivului, adresa IP, țara, activitatea site-ului.

Durata managementului datelor

12 luni

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră în baza articolului 6 alineatul (1) litera a) din regulament

Capturly

Site-ul web folosește, de asemenea, cookie-uri de la Capturly ca terță parte . Prin utilizarea serviciului Capturly în scopuri statistice, site-ul web colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc site-ul web. Serviciul nu colectează date personale. Datele sunt utilizate în scopul dezvoltării site-ului web și îmbunătățirii experienței utilizatorului. Aceste cookie-uri rămân, de asemenea, pe computerul vizitatorului sau pe alt dispozitiv folosit pentru navigare, în browserul acestuia, până când expiră sau până când vizitatorul le șterge.

Mai multe informații: https://capturly.com/privacy

Capturly , Inc. H-6722 Szeged, Merey utca 12.

Date gestionate

Adresa IP a dispozitivului (colectată și stocată anonim);

Tipul de dispozitiv și browser;

Dimensiunea ecranului dispozitivului;

Locație geografică (numai țară)

clicuri de mouse;

Mișcări ale mouse-ului;

Umpluturi de formulare;

Domeniul de referință;

geografică (numai țara);

Data și ora la care paginile site-ului au fost achiziționate;

paginile vizitate;

Date HTML și modificări ale acestora;

Durata managementului datelor

12 luni

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră în baza articolului 6 alineatul (1) litera a) din regulament

Gestionarea datelor suplimentare

În cazul în care Operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare ulterioară a datelor, acesta oferă informații preliminare cu privire la circumstanțele esențiale ale prelucrării datelor (fondul juridic și temeiul juridic al prelucrării datelor, scopul prelucrării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate, durata prelucrării datelor).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor pentru stocarea datelor cu caracter personal

Numele procesatorului de date: UNAS Online Kft.

Date de contact ale procesatorului de date:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail: unas@unas.hu

Sediu: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Site: https://unas.hu

Procesatorul de date stochează datele cu caracter personal în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Nu aveți dreptul să accesați datele personale.

Activitate de prelucrare a datelor legata de trimiterea de newslettere

Denumirea companiei care operează sistemul de buletine informative: UNAS Online Kft.

Sediul companiei care operează sistemul de buletine informative: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Numărul de telefon al companiei care operează sistemul de newsletter:

Adresa de e-mail a companiei care operează sistemul de newsletter: unas@unas.hu

Site-ul web al companiei care operează sistemul de buletine informative: https://unas.hu

Procesatorul de date participă la trimiterea de buletine informative în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Procedând astfel, Procesatorul de date prelucrează numele și adresa de e-mail ale persoanei vizate în măsura în care este necesar pentru trimiterea newsletter-ului .

Gestionarea datelor legate de contabilitate

Numele procesatorului de date: Post- Gordius Kft.

Sediul procesatorului de date este: 1039 Budapesta, Petőfi u. 3.

Numărul de telefon al procesatorului de date:

Adresa de e-mail a procesatorului de date este: konyveles@post-gordius.hu

Site-ul web al procesatorului de date:

Procesatorul de date participă la evidența documentelor contabile în baza unui contract scris cu Operatorul de date. Procedând astfel, Procesatorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura în care este necesar pentru înregistrările contabile, Sztv. Este prelucrat pentru o perioadă de timp corespunzătoare paragrafului (2) din § 169, după care este șters imediat.

Prelucrarea datelor legate de facturare

Numele procesatorului de date: Számlázz.hu - KBOSS.hu Kft.

Sediul procesatorului de date este: Záhony utca 7, 1031 Budapesta.

Numărul de telefon al procesatorului de date:

Adresa de e-mail a operatorului de date este: info@szamlazz.hu

Site-ul web al procesatorului de date: https://www.szamlazz.hu

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, Procesatorul de date participă la înregistrarea documentelor contabile. Procedând astfel, Procesatorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura în care este necesar pentru înregistrările contabile, Sztv. Este prelucrat pentru o perioadă corespunzătoare paragrafului (2) din § 169, după care este șters.

Gestionarea datelor legate de plata online

Numele operatorului de date: Teya Ungaria Zrt.

Sediul social al operatorului de date este: 1024 Budapesta, Lövőház utca 39.

Numărul de telefon al operatorului de date este: +36 1 793 6776

Adresa de e-mail a operatorului de date este: ugyfelszolgalat@teya.com

Site-ul web al operatorului de date: https://teya.com

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, furnizorul de servicii de plată participă la implementarea plății online, pentru care datele sunt transferate furnizorului de servicii de plată online în timpul procesului de achiziție. Procedând astfel, furnizorul de servicii de plată online gestionează numele de facturare, numele și adresa persoanei în cauză, numărul comenzii și data conform propriilor reguli de gestionare a datelor.

Scopul transmiterii datelor este de a furniza furnizorului de servicii de plată online datele tranzacției necesare tranzacției de plată inițiate de furnizorul de servicii de plată online.

Temeiul legal pentru transferul de date: executarea contractului dintre dumneavoastră și Operatorul de date în baza articolului 6 (1) lit. b) din Regulament, care include plata de către client, iar în cazul plății online, plata necesită transferul de date în conformitate cu acest punct

Numele operatorului de date: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Sediul social al operatorului de date este: 1143 Budapesta, Hungária körút 17-19.

Numărul de telefon al operatorului de date: +36 1/20/30/70 366 6611

Adresa de e-mail a operatorului de date este: ugyfelszolgalat@simple.hu

Site-ul web al operatorului de date: https://simplepay.hu

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, furnizorul de servicii de plată participă la implementarea plății online, pentru care datele sunt transferate furnizorului de servicii de plată online în timpul procesului de achiziție. Procedând astfel, furnizorul de servicii de plată online gestionează numele de facturare, numele și adresa persoanei în cauză, numărul comenzii și data conform propriilor reguli de gestionare a datelor.

Scopul transmiterii datelor este de a furniza furnizorului de servicii de plată online datele tranzacției necesare tranzacției de plată inițiate de furnizorul de servicii de plată online.

Temeiul legal pentru transferul de date: executarea contractului dintre dumneavoastră și Operatorul de date în baza articolului 6 (1) lit. b) din Regulament, care include plata de către client, iar în cazul plății online, plata necesită transferul de date în conformitate cu acest punct

Program magazin de încredere

Pentru ca programul de magazin de încredere al arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72., Număr fiscal: 24868291-2-42, Număr de înregistrare a companiei: 01-09-186759) să lucreze, după cumpărături aici , clientul e- Adresa dvs. de e-mail și numele Bunurilor achiziționate de dvs. vor fi transmise către arukereso.hu, Scopul transferului de date: solicitarea și afișarea feedback-ului clienților. Datele personale transmise în acest mod sunt tratate de Online Comparison Shopping Kft. în conformitate cu Reglementările privind protecția datelor și gestionarea datelor ale arukereso.hu. Online Comparison Shopping KFT este considerat operatorul de date al datelor transmise în această rundă.

Declarație de transfer de date SimplePay

Dacă alegeți o metodă de plată cu logo-ul SimplePay în timpul procesului de comandă, veți accepta următoarea declarație (bifând caseta de selectare obligatorie pentru trimiterea comenzii):

Confirm că următoarele date personale stocate de operatorul de date Caleido IT-Outsource Kft. (Reitter Ferenc u. 132., Budapesta, 1131) în baza de date cu utilizatori a site-ului www.biomenu.eu va fi transferat către OTP Mobil Ltd, în calitate de procesator de date, poate fi găsit în Notificarea privind informațiile privind prelucrarea datelor SimplePay, disponibilă la următorul link: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

Datele transferate de operatorul de date sunt urmatoarele: prenume, prenume, adresa IP, adresa de facturare, adresa de livrare, numarul de telefon, adresa de email, ultimele 4 cifre ale numarului cardului.

Drepturile dumneavoastră în timpul gestionării datelor

În perioada de gestionare a datelor, aveți dreptul la următoarele drepturi conform prevederilor Regulamentului:

 • dreptul de a retrage consimțământul
 • acces la datele personale și informații despre gestionarea datelor
 • dreptul la rectificare
 • restricționarea gestionării datelor,
 • dreptul la ștergere
 • dreptul de a protesta
 • dreptul la portabilitate.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, aceasta implică identificarea dumneavoastră, iar Operatorul de date trebuie să comunice neapărat cu dumneavoastră. Prin urmare, în scopul identificării, va fi necesar să furnizați date cu caracter personal (dar identificarea se poate baza doar pe datele pe care Operatorul de date le gestionează oricum despre dvs.), iar plângerile dumneavoastră cu privire la gestionarea datelor vor fi disponibile în e-mailul Operatorului de date. cont în termenul specificat în această informație cu privire la reclamații. Dacă ați fost client de-al nostru și doriți să vă identificați pentru a gestiona reclamațiile sau garanția, vă rugăm să introduceți ID-ul comenzii pentru identificare. Folosind aceasta, vă putem identifica și ca client.

Operatorul de date va răspunde reclamațiilor legate de gestionarea datelor în termen de cel mult 30 de zile.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru gestionarea datelor în orice moment, caz în care datele furnizate vor fi șterse din sistemele noastre. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în cazul unei comenzi care nu a fost încă onorată, anularea poate duce la imposibilitatea de a vă livra. În plus, dacă achiziția a fost deja finalizată, în baza reglementărilor contabile, nu putem șterge datele legate de facturare din sistemele noastre, iar dacă ne aveți o datorie, atunci pe baza unui interes legitim legat de colectarea creanței. , putem prelucra datele dumneavoastră chiar dacă vă retrageți consimțământul.

Accesul la datele personale

Aveți dreptul să primiți feedback de la operatorul de date cu privire la faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă sunt prelucrate, aveți dreptul la:

 • obține acces la datele personale prelucrate și
 • informează Operatorul de date cu privire la următoarele informații:
  • scopurile gestionării datelor;
  • categorii de date cu caracter personal prelucrate despre dumneavoastră;
  • informații despre destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau vor fi comunicate de către Operatorul de date;
  • perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei perioade;
  • dreptul dumneavoastră de a solicita de la Controlorul de date corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în cazul prelucrării datelor bazate pe interese legitime, de a vă opune prelucrării acestor date cu caracter personal;
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
  • dacă datele nu au fost colectate de la dvs., orice informații disponibile despre sursa acestora;
  • despre faptul luării deciziilor automatizate (dacă se utilizează o astfel de procedură), inclusiv profilarea, precum și, cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica utilizată și semnificația unei astfel de gestionări a datelor și consecințele așteptate pentru dvs.

Scopul exercitării dreptului poate avea ca scop stabilirea și verificarea legalității gestionării datelor, prin urmare, în cazul unor solicitări multiple de informații, Operatorul de date poate percepe o taxă echitabilă în schimbul furnizării informațiilor.

Accesul la datele cu caracter personal este asigurat de către Operatorul de date prin trimiterea datelor și informațiilor personale prelucrate prin e-mail după identificarea dumneavoastră. Dacă v-ați înregistrat, vă oferim acces, astfel încât să puteți vizualiza și verifica datele dumneavoastră cu caracter personal conectându-vă la contul dumneavoastră de utilizator.

Vă rugăm să indicați în cererea dumneavoastră că solicitați acces la date personale sau informații legate de gestionarea datelor.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita ca Operatorul de date să corecteze fără întârziere datele cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul de a solicita ca Operatorul de date să restricționeze prelucrarea datelor dacă una dintre următoarele este adevărată:

 • Contestați acuratețea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei care permite Operatorului de date să verifice acuratețea datelor cu caracter personal, dacă datele exacte pot fi determinate imediat, restricția nu se va aplica;
 • sunt importante pentru dvs. pentru a formula o revendicare legală ), prin urmare nu solicitați ștergerea datelor, ci în schimb solicitați restrângerea utilizării acestora;
 • Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor indicate, dar le solicitați să depună, să execute sau să apere pretenții legale; obsesie
 • V-ați opus prelucrării datelor, dar interesele legitime ale Operatorului de date pot sta și la baza prelucrării datelor, în acest caz, până când se stabilește dacă motivele legitime ale Operatorului de date prevalează asupra motivelor dumneavoastră legitime, prelucrarea datelor trebuie să fie limitată.

În cazul în care gestionarea datelor face obiectul unor restricții, aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu acordul persoanei vizate, cu excepția stocării, sau pentru a depune, executa sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice. , sau în interesul public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Operatorul de date vă va informa în prealabil (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea restricției) despre ridicarea restricției privind gestionarea datelor.

Dreptul la ștergere - dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul să solicitați Managerului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă există unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod de către Operatorul de date;
 • Vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor;
 • Vă opuneți prelucrării datelor pe baza unui interes legitim și nu există un motiv legitim imperativ (adică interes legitim) pentru prelucrarea datelor,
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către Operatorul de date și acest lucru a fost stabilit pe baza plângerii,
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini obligația legală prevăzută de legislația UE sau a statului membru aplicabilă Operatorului de date.

Dacă, din orice motiv legitim, Operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal prelucrate despre dumneavoastră și este obligat să le ștergă din oricare dintre motivele menționate mai sus, este obligat să ia toate măsurile așteptate în mod rezonabil, inclusiv măsuri tehnice, în pentru a informa operatorul de date și alți operatori de date că ați solicitat ștergerea legăturilor către datele cu caracter personal în cauză sau copierea sau duplicarea acestor date cu caracter personal.

Ștergerea nu se aplică dacă gestionarea datelor este necesară:

 • în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și informare;
 • îndeplinirea obligației din legislația UE sau a statului membru aplicabilă operatorului de date care solicită prelucrarea datelor cu caracter personal (un astfel de caz este prelucrarea datelor în contextul facturării, deoarece păstrarea facturii este impusă de lege) sau în scopul a îndeplinirii unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea unei autorități publice acordate operatorului de date;
 • legale (de exemplu, dacă Operatorul de date are o reclamație împotriva dvs. și nu a îndeplinit-o încă, sau este în curs de desfășurare o plângere a consumatorilor sau a gestionării datelor).

Dreptul la protest

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza unor interese legitime din motive legate de propria dumneavoastră situație. În acest caz, Operatorul de date nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau care au legătură cu transmiterea, executarea sau apărarea. a pretențiilor legale.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea achiziției directe de afaceri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are legătură cu achiziția directă de afaceri. Dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri comerciale directe, atunci datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate în acest scop.

Dreptul la portabilitate

Dacă gestionarea datelor se realizează într-un mod automat sau dacă gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră voluntar, aveți dreptul de a cere Operatorului de date să primească datele pe care le-ați furnizat Operatorului de date, pe care Operatorul de date le trimite în format xml , JSON sau csv la dispoziția dumneavoastră, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca Operatorul de date să transmită datele din acest formular către alt operator de date.

Luare automată a deciziilor

Aveți dreptul de a nu fi supus domeniului de aplicare a unei decizii bazate exclusiv pe gestionarea automată a datelor (inclusiv crearea de profiluri) care ar avea efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta în mod similar în mod semnificativ. În aceste cazuri, Operatorul de date este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul persoanei vizate de a solicita intervenția umană din partea operatorului de date, de a-și exprima punctul său de vedere și să depună obiecții la decizie.

Cele de mai sus nu se aplică dacă decizia:

 • Necesar pentru încheierea sau îndeplinirea contractului dintre dumneavoastră și Operatorul de date;
 • este posibilă prin legislația UE sau a statelor membre aplicabile Operatorului de date, care stabilește și măsuri adecvate pentru protecția drepturilor și libertăților dumneavoastră, precum și a intereselor dumneavoastră legitime; obsesie
 • pe baza consimțământului dumneavoastră expres.
Înregistrarea în registrul de protecție a datelor

Infotv . în conformitate cu prevederile sale, Operatorul de date trebuia să înregistreze anumite operațiuni de date în registrul de protecție a datelor. Această obligație de raportare a fost reziliată la 25 mai 2018.

Număr NAIH înregistrat înainte de 25 mai 2018:

Număr de înregistrare pentru protecția datelor : NAIH-56299/2012

Măsuri de securitate a datelor

Operatorul de date declară că a luat măsurile de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii și deteriorării accidentale, precum și împotriva devenirii inaccesibile din cauza schimbărilor în tehnologie. folosit.

Controlorul de date va face tot ce este în limitele capacităților sale organizatorice și tehnice pentru a se asigura că Procesatorii de date iau, de asemenea, măsuri adecvate de securitate a datelor atunci când lucrează cu datele dumneavoastră personale.

Remedii

Dacă, în opinia dumneavoastră, Operatorul de date a încălcat o prevedere legală referitoare la gestionarea datelor, sau nu a îndeplinit niciuna dintre solicitările dumneavoastră, puteți declanșa procedura de investigare a Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (adresa: 1363 Budapesta, Pf. 9., e-mail) pentru a înceta gestionarea presupusă ilegală a datelor: ugyfelszolgalat@naih.hu, numere de telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

De asemenea, dorim să vă informăm că, în cazul unei încălcări a prevederilor legale privind gestionarea datelor, sau dacă Operatorul de date nu a îndeplinit niciuna dintre solicitările dumneavoastră, puteți intenta o acțiune civilă împotriva Operatorului de date în instanță.

Modificarea informațiilor de gestionare a datelor

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica aceste informații de gestionare a datelor într-un mod care să nu afecteze scopul și temeiul legal al gestionării datelor. Prin utilizarea site-ului web după intrarea în vigoare a modificării, acceptați informațiile modificate de gestionare a datelor.

În cazul în care Operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare ulterioară a datelor în legătură cu datele colectate într-un alt scop decât scopul colectării acestora, vă va informa cu privire la scopul prelucrării datelor și următoarele informații înainte de prelucrarea ulterioară a datelor:

 • asupra perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, asupra criteriilor de determinare a perioadei;
 • dreptul dumneavoastră de a solicita de la Operatorul de date acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, iar în cazul prelucrării datelor bazate pe interese legitime, vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal, iar în cazul prelucrarea datelor pe baza consimțământului sau a unei relații contractuale, puteți solicita furnizarea de drepturi privind portabilitatea datelor;
 • în cazul gestionării datelor pe baza consimțământului, că vă puteți retrage consimțământul în orice moment,
 • cu privire la dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 • despre dacă furnizarea datelor cu caracter personal are la bază o legislație sau o obligație contractuală sau este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract, precum și dacă sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal și ce posibile consecințe poate avea nefurnizarea datelor;
 • despre faptul luării deciziilor automatizate (dacă se utilizează o astfel de procedură), inclusiv profilarea, precum și, cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica utilizată și semnificația unei astfel de gestionări a datelor și consecințele așteptate pentru dvs.

Prelucrarea datelor poate începe numai după aceasta, dacă temeiul legal al prelucrării datelor este consimțământul, pe lângă informații, trebuie să vă dați acordul și pentru prelucrarea datelor.